Novine prilikom ulaska u Schengen

U prethodnom smo članku napomenuli kako je u prosincu 2022. godine, a radi usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, Vlada RH uputila Saboru prijedloge izmjena mnogobrojnih zakona, a među kojima smo posebno istaknuli: Zakon o nadzoru državne granice, Zakon o strancima te zakon o pomorskom dobru.

Privitak

Burza nautike br. 57 - 02/2023 (PDF, 8.2 MB)

Share