Burza nautike: Koncesija i koncesijsko odobrenje

Nautički turizam grana je turizma sve jača na našem području, međutim postoje mnoge nedorečenosti ako nautički turizam gledamo s pravnog aspekta. Mnogi bi se voljeli baviti charter djelatnošću, ili otvoriti obrte za popravke brodica i jachta ali pri pokretanju ili proširenju posla uvijek se postavlja pitanje: šta kaže zakon u tom pogledu? Kako da obavljam svoju djelatnost, a da nisam u prekršaju? Što je koncesija, a što koncesijsko odobrenje? Što ako mi direktor marine ne dopusti pristupiti brodici po pozivu klijenta?

Takva i mnogobrojna druga pitanja postavljalju moji klijenti, te sam odgovore na ista pokušala dati u članku objavljenom u časopisu Burzanautike. Web: www.burzanautike.com .

Share