O odvetniški pisarni

Dobro in strokovno svetovanje in zastopanje ter vzpostavljanje največjega zaupanja sta temeljna cilja Odvetniške pisarne Tiziane Paris. Tako je zagotavljanje pravnih storitev prilagojeno potrebam in interesom vsake posamezne stranke, da izpolni vsa njihova pričakovanja.

Odvetniška pisarna po dolgoletnem uspešnem sodelovanju s številnimi domačimi in mednarodnimi strankami zagotavlja naslednje storitve:

Pravno svetovanje in zastopanje pri pripravi in sklenitvi pogodb (pogodbe o nakupu nepremičnin, pogodba urejanja statusa nepremičnine, hipotekarna pogodba ali pogodba o pravici do gradnje na nepremičninah, pogodba o nakupu plovila, služnostna pogodba, pogodba o delitvi itd.), zastopanje stranke v postopkih legalizacije, pridobitvi gradbenih in / ali uporabnih dovoljenj, urejanje nepremičninskega stanja, poravnava meja in drugih upravnih in civilnih sodnih postopkih, ustanovitev podjetij in zastopanje v trgovinskih in arbitražnih sporih, reševanje vprašanj v zvezi s statusom podjetij, opravljanje storitev na področju upravnega prava in pomorskega prava, mediacija.

Osnovna načela odvetniške pisarne Tiziana Paris pri zastopanju domačih in mednarodnih strank so profesionalnost, vztrajnost, zanesljivost in vrhunske profesionalne storitve.

Odvetnica Tiziana Paris je z najvišjo oceno diplomirala na Univerzi v Vidmu v Italiji, kjer je za diplomsko delo "Vloga Regije v strukturi in politiki Evropske unije" prejela nagrado dežele Furlanije - Julijske krajine za najboljše diplomsko delo v študijskem letu.

Po končanem pripravništvu in opravljenem pravosodnem izpitu v Republiki Hrvaški je vpisana v register hrvaške odvetniške zbornice. Odvetnica Tiziana Paris je poleg dela v poklicu tudi licencirana mediatorka in certificirana sodna tolmačka za italijanski jezik, pa tudi aktivna članica mednarodnega združenja BPW.

Odvetnica Tiziana Paris zato zagotavlja pravne storitve v italijanščini, angleščini in nemščini in svoje strokovne sposobnosti nenehno izboljšuje z udeležbo na različnih seminarjih in kongresih v Republiki Hrvaški in tujini.
 


Izbrani članki iz medijev

Working hours

Delovni čas

  • Telefonske informacije o predmetih od 13. do 15. ure ob delavnikih
  • Delo s strankami po predhodnem dogovoru