O odvjetničkom uredu

Kvalitetno i profesionalno savjetovanje i zastupanje te osnivanje maksimalnog povjerenja su temeljni ciljevi Odvjetničkog ureda Tiziana Paris. S toga je pružanje pravnih usluga prilagođeno potrebama i interesima svakog pojedinačnog klijenta kako bi se ispunila sva njihova očekivanja.

Nakon dugogodišnje uspješne suradnje s brojnim domaćim i međunarodnim klijentima, Odvjetnički ured pruža sljedeće usluge:

Pravno savjetovanje te zastupanje pri sastavu i zaključenju ugovora (ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovor o sređivanju statusa nekretnina, ugovor o osnivanju hipoteka ili prava građenja na nekretninama, ugovor o kupoprodaji plovila, ugovor o osnivanju služnosti, ugovor o diobi i dr.), zastupanje klijenata u postupcima legalizacije, ishodovanje građevinske i /ili  uporabne dozvole, sređivanja statusa nekretnina, ređenja međa, te ostalim upravnim i parničnim sudskim postupcima, osnivanje trgovačkih društva te zastupanje u trgovačkim i arbitražnim sporovima, rješavanje statusnih pitanja trgovačkih društava, pružanje usluga iz područja upravnog prava i pomorskog prava, medijacija.

Temeljna načela Odvjetničkih ureda Tiziana Paris u zastupanju domaćih i međunarodnih klijenata su profesionalnost, ustrajnost, pouzdanost i vrhunske stručne usluge.

Odvjetnica Tiziana Paris diplomirala je sa najvišim ocjena na Sveučilištu u Udinama, Italija gdje je za svoj diplomski rad "Uloga Regija u strukturi i u politici Europske Unije" dobila nagradu Regije Friuli Venezia Giulia kao najbolji diplomski rad akademske godine.

Nakon što je odradila vježbenički staž te položila pravosudni ispit u Republici Hrvatskoj ista je upisana u registar Hrvatske odvjetničke komore. Pored rada u struci, odvjetnica Tiziana Paris je ujedno i licencirani medijator te ovlašteni sudski tumač za talijanski jezik kao i aktivna članica međunarodne BPW Udruge.

Odvjetnica Tiziana Paris stoga pruža pravne usluge i na talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku te se kontinuirano profesionalno usavršava sudjelovanjem na raznim seminarima i kongresima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.


Izdvojeni članci iz medija

Working hours

Radno vrijeme ureda

  • Telefonske informacije o predmetima od 13.00 h do 15.00 h radnim danom
  • Rad sa strankama po prethodnom dogovoru