Zakaj podjetje potrebuje mediacijo in mediatorja?

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Zakaj podjetje potrebuje mediacijo in mediatorja?

Po skupno 4 urah in 30 minutah burnih, a hkrati konstruktivnih in podprtih pogajanj, je bila sklenjena poravnava v sporu, ki je trajal že tri leta in kazalo je, da bo trajal še dodatni dve. To pa še ni bil konec. Kot dopolnilo k poravnavi in obnovitvi razmerja je bila sklenjena tudi nova pogodba o poslovnem sodelovanju med podjetjema, ki sta prvotno bili v sporu. Skratka, stranke so bile izjemno zadovoljne s seboj, z odvetniki, učinkovitostjo mediacije in doseženim rezultatom.

Kako je takšen rezultat možen z mediacijo?

Mediacija in njena izjemna učinkovitost sta bili ustvarjeni kot odgovor na neučinkovit tradicionalni sistem in pristope pri reševanju sporov, ki so neprilagojeni potrebam novega časa, in kot odgovor na še vedno pogost zastarel in neproduktiven koncept mnogih poslovnežev in njihovih pravnikov, ki so osredotočeni na medsebojno nasprotovanje, tekmovanje in zmagovanje v konfliktih. S takšnim pristopom poslovneži pogosto angažirajo odvetnike v vlogi »gladiatorjev« z nalogo, da namesto njih vodijo spor, in da ob tem čim bolj škodijo drugi strani, bodisi pri pogajanjih, bodisi v sporu. V visoko konkurenčnem poslovnem in tržnem ozračju mnogi poslovneži še zmeraj razmišljajo napak, da je mehkejši pristop od omenjenega znak šibkosti.

Kaj ima mediacija, česar neposredna pogajanja in sodni spori nimajo?

Splošno mnenje o tem, da obstajajo spori med podjetji, je zmotno. Obstajajo le spori med osebami v podjetjih. Zato je za reševanje takšnih sporov primarno, da se obnovi prekinjena komunikacija med ključnimi osebami. Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče pričakovati od istih oseb, ki so privedle do konflikta, in ki niso uspele pri pogajanjih in/ali so privedle do sodnega spora, da bodo te iste osebe obnovile medsebojno komunikacijo?
MEDIATOR naredi razliko in daje dodano vrednost. Osebe v konfliktu preprosto dajo od sebe vse najboljše že ob sami prisotnosti tretje osebe. Če je ta oseba ob tem še kakovostni mediator ali mediatorica, ki jo stranke izberejo same, ji zaupajo in ima za to posebno znanje, veščine in izkušnje, je njihova vzajemna uspešnost veliko bolj verjetna. Mediatorji predvsem pomagajo udeležencem v konfliktu rešiti njihovo osnovno težavo - obnoviti prekinjeno komunikacijo in nato najti rešitev, ki bo v njunem skupnem interesu.

Kaj je namen mediacije?

Namen mediacije je pogled na spor z obeh zornih kotov objektivno, brez da se kateri od strani daje prednost. Pri strankah v sporu se zanje vedno najde sprejemljiva rešitev. Gre le za to, da se morajo skupaj potruditi, da do nje pridejo. V postopku mediacije jim to običajno uspe prav zato, ker v njem tudi prvič postanejo neposredni in aktivni udeleženci pri reševanju lastnega spora. Ob mediaciji hkrati prvič postanejo zares polnopravni lastniki svojega spora in najpomembnejše osebe v postopku reševanja le-tega.

Vloga mediatorja

Mediatorja soglasno izbirajo stranke. Mediator ni oseba, ki odloča namesto njih, ampak jim pomaga priti do rešitve po njihovi meri. Tako imajo torej stranke v mediaciji popoln nadzor nad reševanjem pravnega spora. Vsaka črka, beseda in ločilo v sporazumni pogodbi je izključno njihova volja. Uspejo doseči sporazumno rešitev, ki ustreza vsem. Ker je rešitev njihova, jo smatrajo za pravično in jo prostovoljno izvršujejo. Zato je vedno najboljša rešitev spora tista, ki jo oblikujejo stranke same. Potrebno jim je zgolj omogočiti, da za to dobijo priložnost.

Delite