Zašto biznis treba medijaciju i medijatora?

Tiziana Paris
Autore
Tiziana Paris, avvocato

Zašto biznis treba medijaciju i medijatora?

Nakon ukupno 4 sata i 30 minuta čvrstih, a istovremeno konstruktivnih i potpomognutih pregovora, sklopljena je nagodba u sporu koji je trajao već tri godine, a izgledno je bilo da će trajati još dodatnih dvije!  I to nije bio kraj. Kao dodatak nagodbi i obnovljenom odnosu, sklopljen je i novi ugovor o poslovnoj suradnji između te dvije tvrtke koje su se prvotno sporile. Zaključno, stranke su bile prezadovoljne sa sobom, odvjetnicima, efikasnošću medijacije i postignutim rezultatom.

Zašto je u medijaciji moguć ovakav rezultat?

Medijacija i njena iznimna efikasnost stvoreni su kao odgovor na neefikasni tradicionalni sustav i pristupe u rješavanju sporova neprilagođene potrebama novog vremena te kao odgovor na još uvijek česti zastarjeli i neproduktivni koncept mnogih poslovnih ljudi i njihovih pravnika usmjeren na međusobno suprotstavljanje, natjecanje i pobjeđivanje u konfliktu. Uz takav pristup poslovni ljudi pravnike često angažiraju u svojstvu „gladijatora“ sa zadaćom da vode spor umjesto njih i da pri tome što više naude drugoj strani, bilo u pregovorima bilo u parnici. U visoko natjecateljskoj poslovnoj i tržišnoj atmosferi još uvijek mnogi poslovni ljudi pogrešno misle da mekši pristup od ovoga predstavlja znak slabosti.

Što medijacija ima, a izravni pregovori i parnica nemaju?

Pogrešno se misli da postoje sporovi između tvrtki. Postoje samo sporovi između osoba u tim tvrtkama. Zato je i za rješenje tih sporova primarna obnova prekinute komunikacije između tih osoba. Mnogi postavljaju pitanje kako je moguće od istih osoba koje su dovele do konflikta i koje nisu uspjele u pregovorima i/ili su dovele do parnice, očekivati da će obnoviti međusobnu komunikaciju?
MEDIJATOR čini razliku i dodanu vrijednost. Osobe u konfliktu jednostavno daju sve najbolje od sebe već u samoj prisutnosti treće osobe. Ako je ta osoba uz to još i kvalitetni medijator ili medijatorica koje su stranke same izabrale, kojima vjeruju i koji imaju posebna znanja i vještine te iskustvo, njihov uspjeh u tom pogledu mnogo je izgledniji. Medijatori primarno pomažu sudionicima konflikta riješiti njihov osnovni problem - obnoviti prekinutu komunikaciju, a potom pronaći rješenje od zajedničkog interesa.

Što je cilj medijacije?

Cilj medijacije je sagledati spor s obje strane ne dajući pri tome ni jednoj od njih prednost. Pred strankama u sporu uvijek je za njih prihvatljivo rješenje. Samo se oko njegovog pronalaska trebaju zajedno potruditi. One u medijaciji u tome najčešće uspijevaju upravo zato jer u njoj također po prvi put, postaju izravni i aktivni sudionici rješavanja vlastitog spora. Jednako tako, u medijaciji one po prvi put postaju doista punopravni vlasnici svoga spora i najvažnije osobe u postupku njegovog rješavanja.

Uloga medijatora

Medijatora suglasno biraju stranke. Medijator nije osoba koja odlučuje umjesto njih, već im pomaže doći do rješenja po njihovoj mjeri. Dakle, stranke u medijaciji imaju punu kontrolu nad rješenjem spora. Svako slovo, riječ i zarez u nagodbi, isključivo je njihova volja. One postižu vlastito rješenje koje svima odgovara. Kako je rješenje njihovo, smatraju ga pravednim i dobrovoljno ga izvršavaju. Zato je uvijek najbolje rješenje spora ono koje kreiraju same stranke. Samo im takvu priliku treba omogućiti.

Condividi