Nadomestilo za plovila za šport in prosti čas na Hrvaškem

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

NADOMESTILO ZA VARNOST PLOVBE IN ZAŠČITO PRED ONESNAŽEVANJEM

Lastnik tujega čolna ali jahte, namenjene za prosti čas, šport ali rekreacijo, ki pluje in se nahaja v celinskih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Hrvaške, je dolžan plačati nadomestilo za varnost plovbe in zaščito pred onesnaževanjem morja.
Višina nadomestila je odvisna od dolžine in skupne moči pogonskih naprav jahte ali čolna.

NADOMESTILO ZA UPORABO OBJEKTOV ZA VARNOST PLOVBE (SVETLARINA)

Domače in tuje jahte in plovila plačajo nadomestilo za uporabo objektov za varnost plovbe v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Hrvaške. Obveznost plačila nadomestila nastane, ko plovilo vpluje v pristanišče ali na sidrišče notranjih morskih voda ali teritorialnega morja Republike Hrvaške. Domača in tuja plovila in jahte plačajo letno nadomestilo, in sicer za tekoče (koledarsko) leto. Višina nadomestila je odvisna od dolžine jahte ali plovila. 

NADOMESTILO ZA TURISTIČNO TAKSO

Lastnik ali uporabnik plovila zase in za vse osebe, ki prenočujejo na plovilu, plača turistično takso v pavšalnem znesku. To se nanaša na vsako plovilo, ki je daljše od 5 m in ima vgrajene postelje ter je namenjeno rekreaciji ali križarjenju, in se ne uvršča pod plovni objekt navtičnega turizma. Pavšalni znesek turistične takse navtiki plačajo pred izplutjem plovila v luških kapitanijah ali njihovih izpostavah, in sicer tedaj, kadar na plovilih bivajo in prenočujejo v lukah navtičnega turizma oz. na privezih v delu pristanišč, ki je odprt za javni promet. Luške kapitanije oziroma njihove izpostave so dolžne navtikom, ki so plačali turistično takso v pavšalnem znesku, izdati račun o plačani turistični taksi. Višina pavšalnega zneska turistične takse za navtike je odvisna od dolžine plovila in od obdobja trajanja, za katerega plačujejo turistično takso. Račun za plačano turistično takso se mora ves čas nahajati na plovilu in ga je upravljavec plovila dolžan pokazati na zahtevo pooblaščene osebe.

Delite