Women in Adria: kako osigurati naplatu potraživanja i osigurati se u slučaju neplaćanja

Prije samo nekoliko mjeseci održala sam, u sklopu Udruge Women in Adria, predavanje o načinu kako osigurati naplatu potraživanja i osigurati se u slučaju neplaćanja.

Međutim, sad, povodom nastupanja izvanrednih okolnosti kao što je pandemija COVID-19 stvari su se značajno promijenile. Naime, dana 18. travnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstivma (Nar. nov., br. 47/20.), temeljem koje je određeno kako će Financijska agencija (dalje: FINA) radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima odgoditi ovrhu u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

Što to u konkretnom slučaju znaći? To jednostavno znaći da će Agencija zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik, ali neće slati naloge bankama za izvršenje. Nakon evidentiranja zastat će s daljnjim postupanjem. Dakle, sad se opet pitamo kako onda osigurati naplatu potraživanja? Nažalost, izgleda, da nemožemo tražiti odgovor na navedeno pitanje u Ovršnom zakonu, barem ne u slijedećih nekoliko mjeseci... s toga jedina razumna solucija bi bila da se prije ugovaranja posla pokušate naplatiti, barem dijelomično, po poslanoj ponudi, dok u slučaju da je dugovanje već ostvareno, idealna bi solucija bila pokrenuti postupak medijacije.

Podijelite