Koncesije i koncesijska odobrenja po usvojenom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru

Mehanizmima predviđenim novim zakonom trebala bi biti riješena mnoga pitanja i problemi na koja sadašnji zakon nema adekvatne odgovore.

Privitak

Burza nautike br. 58 - 03/2023 (PDF, 6,8 MB)

Delite