Prekršaji i prekršajno-pravne sankcije

Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se uređuju prekršaji, odnosno Prekršajnim zakonom

Privitak

Burza nautike br. 263 - 08/2023 (PDF, 6,3 MB)

Podijelite