Viša sila kao razlog za raskid ugovora o najmu plovila ili ugovora o vezu

Prilikom sastava ugovora o najmu plovila ili o vezu svakako će vas odvjetnik vašeg povjerenja upoznati sa značenjem klauzule o višoj sili te detaljno urediti i u tom pogledu prava i obveze svih ugovornih strana.

Privitak

Burza nautike br. 248-05/2022 (PDF, 261,3 KB)

Podijelite