Kako vez i pravno učiniti sigurnim?

Uz snažnu potporu znanstvene i stručne javnosti te posebno Miistarstva mora, prometa i infrastrukture ugovor o vezu po prvi puta u hrvatskom pravu uređen je specijalnim zakonskim odredbama.

Privitak

Burza nautike br. 247 - 04/2022 (PDF, 1,0 MB)

Podijelite