Pravni okvir ugovora o najmu brodice ili jahte

Kako sklopiti ugovor o najmu brodice ili jahte, te kako ga raskinuti? Na koji vas način zakon štiti i koje su vam mogućnosti?

Privitak

Burza nautike br. 246 - 03/2022 (PDF, 255,4 KB)

Podijelite