Suvremena trgovina: Pravni aspekti u trgovini

U broju 4/2020 tema je "Pravni aspekti u trgovini". Kad mi je kolega Petar Petrić, kao gost urednik navedenog broja, ponudio da budem autor na temu koja ima veze s pravom i trgovinom, rekla sam: "Zašto ne?!" Još jedan poslovni izazov! Nadam se da će se mnogim čitateljima svidjeti izložene teme te da će im sadržaj istih pomoći u njihovom poslovanju...jer ono što uvijek savjetujem mojim klijentima je upravo to da glavni cilj svih uspješnih poduzetnika je adekvatna pravovremena pravna zaštita kako bi se izbjegli eventualni budući sudski sporovi. Hvala Petar Petrić na ovakvoj inicijativi!

Podijelite