Ulazak stranih brodica i jahti namijenjenih sportu i razonodi u Hrvatsku i njihov boravak u Hrvatskoj

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

ULAZAK U REPUBLIKU HRVATSKU MOREM

Zapovjednik plovila koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem dužan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole te je dužan obaviti slijedeće:

 1. Podvrgnuti se graničnoj kontroli
 2. Ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije
 3. Platiti propisane naknade za sigurnost plovidbe
 4. Platiti naknadu za boravišnu pristojbu
 5. Prijaviti boravak stranih državljana na plovilu sukladno posebnim propisima

ULAZAK KOPNOM ILI SA ZIMOVANJA

Zapovjednik plovila koje je u Republiku hrvatsku dovezeno kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u luci ili na drugome odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe:

 1. Platiti propisane naknade za sigurnost plovidbe
 2. Platiti naknadu za boravišnu pristojbu
 3. Prijaviti boravak stranih državljana na plovilu sukladno posebnim propisima

PUNOMOĆ KORISNIKA PLOVILA

Na plovilu u vlasništvu fizičke osobe ili fizičkih osoba koje plovi u Republici Hrvatskoj mogu se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik plovila, članovi njegove uže obitelji i osobe koje vlasnik plovila za to pisano ovlasti. Potpis vlasnika na pisanome ovlaštenju mora biti ovjeren od domaćeg ili stranog javnog nadležnog tijela.  

DOKUMENTI NA PLOVILU

Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se u svrhu provjere nalaziti slijedeći dokumenti u izvorniku:

 1. Dokaz da su plaćene sve naknade
 2. Dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu
 3. Dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom, sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu  vije odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske
 4. Dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama
 5. Dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje plovilom

DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE BRODICAMA I JAHTAMA

Za upravljanje brodicama i zapovijedanje jahtama osoba mora biti osposobljena sukladno propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije, a ako u matičnoj državi nije propisana nikakva osposobljenost za upravljanje brodicom, tada se primjenjuju hrvatski propisi. Popis priznatih stranih isprava 7 dozvola objavljen je na internetskim stranicama MPPI-ja: https://www.mppi.hr

ISPLOVLJENJE PLOVILA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Zapovjednik plovila dužan je prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:

 1. Podvrgnuti se graničnoj kontroli
 2. Ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije

Nakon što obavi navedene obveze, zapovjednik plovila dužan ne najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

VAŽNE INFORMACIJE ZA ULAZAK STRANIH BRODICA I JAHTI NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U HRVATSKU I NJIHOV BORAVAK U HRVATSKOJ

PUTNE ISPRAVE 

Osobna iskaznica ili putovnica: Državljani EU, EGP, Švicarske                                                
Viza: www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH: www.mvep.hr     

CARINSKI PROPISI www.carina.gov.hr
VALUTA

KUNA, HRK (1 kuna= 100 lipa)
www.tecajna.info

POŠTANSKI UREDI

www.posta.hr

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA www.hzzo.hr
ELEKTRIČNA ENERGIJA Napon gradske mreže 220 V, frekvencija 50 hz
VODA Voda iz slavine pitka je u svim dijelovima Hrvatske

Podijelite