Što su to pomorski privilegiji?

Da li je hipoteka jedino založno pravo koje je uređeno odredbama Pomorskog Zakonika? Odgovor je, naravno, negativan, odnosno osim hipoteke u Pomorkom se Zakoniku detaljno analiziraju i pomorski privilegiji

Burza nautike br. 260 - 05/2023 (PDF, 6,6 MB)

 

Teilen